Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin BRICS’e katılımıyla ilgili soruya, ülkenin çıkarlarını ve ilkelerini ön planda tutarak hareket ettiklerini belirtti. Fidan, BRICS’in ‘farklı medeniyetleri ve ırkları bir araya getiren’ yapısını övdü:

“Bizim kendi menfaatimiz, ilkelerimiz, duruşumuz neredeyse onun arayışı içerisindeyiz. Ait olduğumuz ittifaklara muhataplarımızın bağlı olması da önemli. Alternatif ekonomik platformları yakından takip etme noktasındayız. BRICS'i farklı yapan Rusya'nın, Çin'in orada olması. G-7 daha fazla siyasi konuların aynı medeniyet alanını düşünen ülkelerin bir araya geldiği yer. BRICS'in AB'ye nazaran farklı ve güzel tarafı bütün medeniyetleri, ırkları bünyesinde barındırıyor olması.”

BRICS üyesi ülkelerle ilişkilerin önemine vurgu yapan Fidan, Türkiye’nin dış ticaret hacmi açısından Çin ve Rusya ile olan ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, BRICS ülkeleriyle sürekli temas halinde olduklarını ve müzakerelerin devam ettiğini ifade etti.

Son okuduğu kitap

Programda Fidan’a yöneltilen bir diğer soru ise son okuduğu kitapla ilgiliydi. Fidan, Çin’e dair bir kitabı dikkatle okuduğunu ve bu süreçte oldukça etkilendiğini belirtti. Kitabın adı "I Ching" veya "Değişimler Kitabı" olarak bilinen, antik Çin’in önemli klasiklerinden biridir. Fidan, kitap hakkında şöyle konuştu: “Kavga ederek okuyorum.”

Peki, Antik Çin klasiklerinin önde gelen metinlerinden olan "I Ching" ne anlatıyor?”

I Ching (Yi Jing olarak da bilinir), doğanın ve evrenin değişim ve dönüşüm süreçlerini açıklayan bir metindir. Bin yıllık bir geçmişi olan kitap, efsanevi imparatorlardan Fu Xi'ye dayandırılıyor. Göksel İmparator Fu Xi, Meng nehrinin sularından çıkan at şeklinde, pullarla kaplı bir canavarın verdiği doğaüstü bir tabletten, bugüne kadar gelen ve Çin düşüncesinin temel simgesi olarak kalan sekiz şekli çıkarmış. O günden bu güne I Ching, eklemelerle çıkarmalarla Çin felsefesinin merkezindeki yerini almış.

Kitap, 64 farklı evrim üzerinden bu süreçleri açıklar ve her biri, doğadaki yin-yang döngü evrelerini ve mevsimlerin değişim hareketlerini temsil eder. İşte kitaptan öne çıkan bazı unsurlar:

Değişim ve Dönüşüm Süreçleri: Kainattaki her şeyin değişim ve dönüşüm süreçlerini ve aşamalarını inceler. Bu süreçler, yin ve yang döngüleri ile mevsimsel değişimler üzerinden açıklanır. Karar Verme Rehberi: Eskiden sosyal yaşamda veya ordularda önemli karar aşamalarında başvurulan bir kaynak olarak kullanılmıştır. Yönetici ve liderler, belirsiz koşullar altında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda Yijing şablonlarından fikir almışlardır. Tao Öğretisi ile İç İçe: Asya'nın Tao öğretisiyle neredeyse iç içe geçmiştir. Kitap, Taoist felsefenin temel ilkeleri ile harmanlanmıştır. Yin ve Yang İlkesinin Temeli: Yin ve Yang ilkesinin ilk kez ortaya konduğu yazılı metindir. Bu ilke, evrendeki zıtlıkların bir arada var olma ve denge bulma sürecini anlatır.

Kitabın en önemli öğretisi, “Gök ve Yer” anlayışıdır. Gök, hava ve uzay tümünü yansıtırken, yerküre için en önemli iki göksel etken ay ve güneştir. Mevlana Rumi’nin "Gökten ne yağar da, yer kabul etmez" dizesinde de bu ilişkiyi görmek mümkündür. Konfüçyus’un da uzun yıllar çalıştığı ve derinlemesine incelediği bu eser, değişim süreçleri ve evrensel döngüler üzerine derin bir bakış sunmaktadır.

Xi: Çin-Solomon Adaları kader birliğini el ele oluşturmaya hazırız Xi: Çin-Solomon Adaları kader birliğini el ele oluşturmaya hazırız

Bu açıklamalar, Fidan’ın dış politikaya ve entelektüel birikimine dair derinlemesine bir bakış sunuyor. BRICS üyeliği ve antik Çin klasiği "I Ching" üzerine yaptığı yorumlar, Türkiye’nin stratejik hedefleri ve kültürel etkileşimleri hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Zülal Çelik ÇİN HABERLERİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN