BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2024 raporu yayımlandı. Rapora göre, ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ı aşırı derecede yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum da açlık ve gıda güvensizliğini daha da kötü seviyelere taşıdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre, 2015’te BM üye devletlerinin kabul ettiği 17 hedefin neredeyse yarısı asgari ya da orta düzeyde ilerleme kaydetti, üçte birinden fazlası ise durakladı ya da geriye gitti.

BM Genel Sekreteri António Guterres, raporun açıklandığı basın toplantısında, “Bu rapor yıllık dünyanın başarısız bir not aldığını gösteriyor. Buradan çıkarılacak sonuç çok basit: barışı güvence altına alma, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve uluslararası finansmanı artırma konusundaki başarısızlığımız kalkınmayı baltalıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için harekete geçmeyi hızlandırmalıyız ve kaybedecek bir dakikamız bile yok” dedi.

Dünyanın yüzde 60’ı aşırı derecede yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı

Rapor, dünyanın en kırılgan ülkelerinin yarısında kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin gelişmiş ekonomilere kıyasla daha yavaş olması nedeniyle ciddi ekonomik zorlukların altını çizdi. Rapora göre, ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ı 2022 yılında aşırı derecede yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum da açlık ve gıda güvensizliğini daha da kötü seviyelere taşıdı.

Raporda ayrıca cinsiyet eşitsizliğine de işaret edilerek, ankete katılan 120 ülkenin yüzde 55'inde kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayan yasaların bulunmadığına dikkat çekildi. Dünya genelinde öğrencilerin sadece yüzde 58'inin ilkokulun sonunda sadece asgari okuma yeterliliğine ulaşması nedeniyle eğitim önemli bir endişe kaynağı olarak gösterildi.

23 milyon insan daha aşırı yoksulluğa itildi

Raporda, 2022 yılında 2019'a kıyasla 23 milyon insanın daha aşırı yoksulluğa itildiği ve 100 milyondan fazla insanın açlık çektiği belirtilirken, silahlı çatışmalarda ölen sivillerin sayısının geçen yıl hızla arttığı kaydedildi.

TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları haziranda arttı TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları haziranda arttı

2023 yılı aynı zamanda küresel sıcaklıkların kritik 1,5°C eşiğine yaklaşmasıyla kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu.