Çin otomobilleriyle ilgili flaş gelişme: Avrupa'nın en büyük teslimatı Türkiye’ye ulaştı Çin otomobilleriyle ilgili flaş gelişme: Avrupa'nın en büyük teslimatı Türkiye’ye ulaştı

Xi, son yıllarda Çin-Hollanda ilişkilerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gelişirken iki ülke arasında her alanı kapsayan iş birliğinin derinleşmeye devam ettiğini ve Hollanda’nın gerçek anlamda Çin-Avrupa iş birliğinin penceresi haline geldiğini belirtti.

Xi, şöyle konuştu:

“Çin Hollanda’yla her düzeydeki iletişim ve diyalogu sürdürmeye, karşılıklı yarar ve kazan-kazan ilkesine bağlı kalmaya, açık, pragmatik ve kapsamlı iş birliği ortaklık ilişkilerinin sürekli gelişmesini hızlandırmaya hazırdır. Hollanda’dan kaliteli ürünlerin ithalatını genişletmeye istekli olan Çin, Hollanda işletmelerinin Çin’e yatırım yapmasını bekliyor ve Hollanda’nın Çinli işletmelere adil ve şeffaf bir iş ortamı sunmasını temenni ediyor. İki taraf tarım, su işleri ve enerji gibi geleneksel iş birliğini hızlandırırken, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yaşlılara dönük ekonomi gibi alanlardaki iş birliği potansiyelini geliştirmelidir. İki ülke halkları arasındaki temaslara kolaylık sağlamak amacıyla daha çok önlem alınmalı ve eğitim, kültür ve halklar arasındaki iletişim teşvik edilmelidir. Çin Hollanda’yla BM ve Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflı kuruluşlardaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik gibi küresel meydan okumalarla ortaklaşa başa çıkmaya hazırdır.”

Ekonomik küreselleşmenin zorluklarla karşılaşmasına rağmen tarihi eğilimin değişmeyeceğine dikkat çeken Xi, ayrışmanın çıkış yolu olmadığını, dışa açılma ve iş birliğinin tek seçenek olduğunu dile getirdi. Gerçek anlamdaki güvenli dünyanın derin entegrasyona ve karşılıklı bağımlılığa dayanan bir dünya olması gerektiğine işaret eden Xi, bilimsel ve teknolojik engeller yaratma, endüstri ve tedarik zincirlerini bozmanın sadece bölünmeye ve zıtlaşmaya yol açabileceğini anlattı.

Çin halkının meşru kalkınma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Xi, herhangi bir gücün Çin’in bilimsel ve teknolojik ilerlemesini engelleyemeyeceğini söyledi. Xi, Çin’in kazan-kazan anlayışına dayanarak yüksek seviyeli dışa açılmayı genişletmeye ve diğer taraflarla kalkınmanın getirdiği yararları paylaşmaya devam edeceğini dile getirdi.

Çin’in Avrupa’ya yönelik politikasının sürekliliğini ve istikrarını koruduğunu, Çin’in öteden beri Avrupa’yı çok kutuplu dünyanın önemli bir gücü ve değerli iş birliği ortağı olarak gördüğünü belirten Xi, Hollanda’nın Çin ile Avrupa arasındaki karşılıklı anlayışın arttırılması ve ikili yapıcı ilişkilerin geliştirilmesi için aktif rol oynamaya devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Rutte, Hollanda ile Çin arasında açık, pragmatik ve kapsamlı iş birliği ortaklık ilişkisinin kurulduğu 2014 yılından bu yana, ikili ilişkilerin iyi bir şekilde geliştiğini, ticaret hacminin ikiye katlandığını, ikili iş birliğinde de büyük potansiyel gösterildiğini söyledi.

Rutte, “ayrışma”nın Hollanda hükümetinin politika seçeneği olmadığını, çünkü Çin’in gelişme çıkarlarına zarar veren her türlü eylemlerin eylemcilere de zarar vereceğini“ dile getirdi.

Çin’e Hollandalı vatandaşlara uyguladığı 15 günlük vize muafiyeti için teşekkür eden Rutte, Çin’le olan dostane ilişkiye değer verdiklerini ifade etti.

Rutte, “Çin’le beraber ortaklık ilişkisini derinleştirmeye, iki ülke halkı arasındaki temaslara kolaylık sağlamaya ve ekonomi, ticaret ve karbon emisyonunun azaltılması gibi alanlardaki iş birliğini güçlendirmeye devam etmeye hazırız. Çin’le G20 gibi çok taraflı alanlarda ve önemli uluslararası ile bölgesel sorunlar üzerinde temas ve koordinasyonu da yoğunlaştırmayı sürdürmeye istekliyiz.” diye konuştu.

ÇİN HABERLERİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN