CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun ithal edilen etlerde salmonella bakterisi tespit edildiği açıklamasına ilişkin, "Denetimler ne kadar sağlıklı? Bu bağlamda açık bulunuyor çünkü yurt dışından gelmeden etlerin kontrol edildiği, Bakanlıklara verdiğimiz soru önergelerinde ifade ediliyor. Yurt dışında bu etler kontrol ediliyorsa nasıl ülkemize giriş yapılıyor?" ifadelerini kullandı.

Gürer, Ukrayna’dan ithal edilen karkas ette salmonella bakterisi tespit edildiği iddiaları üzerine Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan "ithal edilen bir parti üründe laboratuvar analizi sonucunun salmonella pozitif çıktığı ve etlerin imhasına karar verildiği" açıklamasını değerlendirdi.

Gürer, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'de uygulanan yanlış politikalar nedeniyle yurt dışından hayvan ithal edilmek zorunda kalındığını belirtti. 2023 yılında yurt dışından 818 bin baş hayvan ithalatı gerçekleştiğini kaydeden Gürer, bunun yanı sıra 34 bin 414 ton da et ithal edildiği bilgisini aktardı. İthal et için 214 milyon 124 bin dolar ödendiğini vurgulayan Gürer, "Bu yılın ilk üç ayında da 110 bin baş sığır ithalatı gerçekleşti ve 18 bin 389 ton da et ithal edildi. 113 milyon 392 bin lira da bu etler için yurt dışına ödeme yapıldı. Etlerin ithalatında geçmişte de yaşandığı gibi yine hijyen standartlarına uymayan etlerin ülkemize girdiği tespit edildi. Et ve Süt Kurumu bununla ilgili imha uygulamasına gidildiğini açıklıyor ama alındığı yerde bu etlerine kontrol edildiği, birden çok analizinin gerçekleştirildiği ve ülkemize böyle girdiği yönünde yanıtlar veriliyordu" şeklinde konuştu.

"Hijyen standartlarına uyulup uyulmadığı da kaygı verici"

"Bu durum gösteriyor ki ülkemize kadar gelmiş etlerin hijyen standartlarına uymadığı ortaya çıkıyor" diyen Gürer, şöyle devam etti:

TEİS'den uyarı: Sahte güneş kremlerine dikkat TEİS'den uyarı: Sahte güneş kremlerine dikkat

"Son olarak Ukrayna'dan getirilen 9 Mayıs 2024 tarihinde yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir part üründe hijyen standartları aykırı sonuçlar elde edildiği ve bu etlerin imha edildiği belirtiliyor. 2016 yılında da benzer biçimde getirilen etlerin kullanıma uygun olmadığı ortaya çıkmış ama 2018'de imha edilebilmiştir. Çünkü laboratuvarda ortaya çıkan sonuçlara firmalar itiraz ediyor, itiraz süresince o etler muhafaza edilip sonra imha ediliyor. Ama bu etler piyasaya giriyor mu girmiyor mu? Ne kadar denetimler sağlıklı? Bu bağlamda açık bulunuyor çünkü yurt dışından gelmeden etlerin kontrol edildiği bakanlıklara verdiğimiz soru önergelerinde ifade ediliyor. Yurt dışında bu etler kontrol ediliyorsa nasıl ülkemize giriş yapılıyor. Ülkemize giriş yapıldıktan sonra örnekleme usulüyle mi yapılıyor? Karkas etin dışında löp et geliyor. Löp etin en az üç aydan önce veterinerlerin ifadesiyle içeriği dahi belli olmuyor. Onun için et ithalatı sorunlu. Hijyen standartlarına uyulup uyulmadığı da kaygı verici bir durum. Bu işin çözümü kendi hayvancılığımızı geliştirmek, et ithalatı yerine ülkemizden et açığını giderecek çalışmaları gerçekleştirmektir."

ESK'nın açıklaması

ESK dün, kurum tarafından ithalatı yapılan ve laboratuvar sonucu salmonella pozitif çıkan etlerle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Et ve Süt Kurumu piyasa regülasyonu kapsamında yurt dışı canlı hayvan ve karkas et alımı gerçekleştirmektedir. Gıda güvenilirliği kapsamında, ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Bakanlığımız tarafından kontrol muayenesi için numune alınmakta ve akredite laboratuvarda gerekli analizleri yapılmaktadır. 9 Mayıs 2024 tarihinde yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edilmiştir. Söz konusu etler komisyonumuz tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmıştır. Yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve etlerin imhasına karar verilmiştir. İmha sürecinin tamamlanması için yüklenici firma temsilcisi beklenmektedir. Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu değildir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları uygulanmakta ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçlı haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."