Bahçe işleriyle uğraşan yetişkin bireylerin, uyku kalitesinin daha yüksek olduğu öne sürüldü. Journal of Affective Disorders'da yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, bahçe işleriyle uğraşan bireylerin egzersiz yapmayanlara kıyasla çoklu uyku şikayetlerinden daha az muzdarip olduğunu ortaya koyuldu.

Uyku ile ilgili sorunlarla mücadele etmek için etkili stratejilere duyulan ihtiyacı fark eden araştırmacılar, uyku düzenini iyileştirmek için potansiyel bir yardımcı olarak, daha önce düşük yaralanma riski ve sağlık üzerindeki faydalı etkileriyle dikkat çeken bahçeciliğe yöneldi.

Fudan Üniversitesi'nde dekan ve seçkin bir profesör olan çalışma yazarı Xiang Gao, "Amerikalılar için Fiziksel Aktivite Kılavuzuna göre, bahçe işleri kas güçlendirici ve çok bileşenli bir fiziksel aktivitedir ve en düşük yaralanma risklerinden birine sahiptir; bu da yaşlı yetişkinler için uygun ve tavsiye edilen bir durumdur. Bahçeyle uğraşmanın fiziksel ve psikolojik sağlık için faydaları iyi biliniyordu. Ancak, toplumda bahçe işleri ile uyku arasındaki ilişki ortaya çıkarılamamıştır. Bu nedenle, bu çalışma bahçe işlerinin uyku şikayetleri ile ilişkili olup olmadığını araştırmayı amaçlamıştır" diye konuştu.

62 bin kişinin verileri incelendi

Araştırmacılar bu çalışma için ABD genelinde 62.098 yetişkinin elde edilen verilerine göre hareket etti. Ankette sağlık davranışları, kronik hastalıklar ve önleyici tedbirlerle ilgili çok çeşitli sorular yer alırken, fiziksel aktivite ve uyku şikayetleriyle ilgili özel modüller de bu çalışma için incelendi. NTV'nin aktardığı habere göre, katılımcılar fiziksel aktivitelere katılımlarına göre kategorize edilmiş, özellikle egzersiz yapmayanlar, bahçıvanlar ve diğer egzersiz yapanlar arasında ayrım yapılmıştır.

Bahçıvanlar, fiziksel aktivite modülüne verdikleri yanıtlara göre belirlenmiştir; burada bahçıvanlığın, yaptıkları en çok zaman alan iki egzersizden biri olarak listelenmesi gerekmektedir. Bu grup ayrıca haftada bahçeyle uğraşma süresine göre ayrılmış, bu da araştırmacıların bahçeyle uğraşmanın farklı yoğunluklarının uyku sağlığı üzerindeki etkilerini analiz etmelerine olanak sağlamıştır.

Uyku şikayeti yüzde 42 daha düşük

Analiz, bahçeyle uğraşan insanların egzersiz yapmayanlara kıyasla birden fazla uyku şikayeti yaşama olasılığının yüzde 42 daha düşük olduğunu vurgulamıştır. Diğer egzersiz yapanlar, egzersiz yapmayanlara kıyasla yüzde 33 daha düşük bir olasılık göstererek biraz daha az belirgin bir fayda sağlamıştır.

Ayrıca çalışma, bahçede geçirilen süre ile uyku şikayetleri arasında bir doz-yanıt ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Haftada bahçeyle uğraşma süresi arttıkça, birden fazla uyku şikayetine sahip olma olasılığı giderek azalmıştır. Bu eğilim, çeşitli karıştırıcı faktörler kontrol edildiğinde bile anlamlı kalmıştır. Bu bulgular, bahçe işlerinin uyku kalitesini artırmaya ve yaygın uyku bozukluklarının yaygınlığını azaltmaya kadar uzanan potansiyel sağlık yararları olduğunu göstermektedir.

Yaşlanma karşıtı ilaç denemesi: Farelerin ömrünü uzattı, insanlarda da etkili olabilir Yaşlanma karşıtı ilaç denemesi: Farelerin ömrünü uzattı, insanlarda da etkili olabilir
SAĞLIK HABERLERİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN