AB Komisyonu’nun Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulaması yarın geçici olarak yürürlüğe girecek.

VDA açıklamasında, Komisyonun Çin'den elektrikli otomobil ithalatına yönelik cezalandırıcı gümrük vergileriyle amaçladığı hedefin tam tersini gerçekleştireceğinden endişe edildiği belirtildi.

DASK'tan poliçe limiti açıklaması DASK'tan poliçe limiti açıklaması

AB ve Çin arasında yapıcı diyaloğa ihtiyaç olduğuna yer verilen açıklamada, sübvansiyon karşıtı tarifelerin elektrikli araçları Avrupa pazarında daha pahalı hale getireceği ya da pazara bile girememelerine neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Avrupa Komisyonu açıklanan anti-sübvansiyon tarifelerini uygulamaktan kaçınmalı ve Çin ile müzakere ederek bir çözüm bulmalıdır.” denildi.

VDA açıklamasında, AB Komisyonu tarafından Çin’e karşı planlanan ek tarifelerin elektrikli hareketliliği artırmayı ve dolayısıyla Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmayı zorlaştıracağı da savunuldu.

Açıklamada, "Belirtilen adil rekabetin sağlanması ve yerli sanayinin haksız uygulamalardan korunması hedefine ulaşılamayacaktır." ifadeleri yer aldı.

AB'nin sübvansiyon karşıtı tarifelerinin sadece Çinli üreticileri değil, özellikle Avrupalı şirketleri ve onların ortak girişimlerini de etkileyeceğine yer verilen açıklamada, ”Zira AB'nin Çin'den yaptığı araç ithalatının büyük bir kısmı Avrupalı ve Amerikalı üreticilerden gelmektedir. Açıklanan anti-sübvansiyon tarifeleri bazen Avrupalı şirketler için Çinli şirketlerden bile daha yüksektir. Avrupalı üreticilerin Çin'deki işbirliği ve üretimi, Avrupa'daki dönüşüm ve rekabet gücü için önemli bir yapı taşıdır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Mercedes, BMW, VW, Audi ve Porsche, her 3 otomobilden 1'ini Çin'de satıyor

Almanya’nın Çin ile otomotiv ticaretinde önemli bir ticaret fazlasına sahip olduğuna yer verilen açıklamada, geçen yıl Almanya'dan Çin'e 15,1 milyar avro değerinde otomobil ihraç edildiği ve Çin’den otomobil ithalatının ise 4 milyar avro değerinde olduğu aktarıldı.

Alman Otomobilciler Birliği’nin açıklamasında, Çin'le yapılan otomobil yedek parça ticaretine işaret edilerek, “2023’te otomotiv tedarikçileri Çin'e 11,2 milyar avro değerinde parça ihraç ederken, Çin'den 2,8 milyar avro değerinde parça ithal edildi. Dolayısıyla Çin, Almanya'da üretim yapan tedarikçilerin ihracatı için en büyük ihracat pazarı konumundadır. Sübvansiyon karşıtı tarifelerin uygulamaya konulması karşı önlemlere ve misilleme tedbirlerine yol açacak ve Çin ile ticaret çatışmasını tırmandırma riski taşıyacaktır." denildi.

Raporda, “2023’te Alman üreticiler Çin'de Çinli markaların Almanya'da sattığının yaklaşık 10 katı, toplamda ise yaklaşık 100 katı kadar elektrikli otomobil sattı.” denildi.

Mercedes, BMW Group ve VW Group ile iştirakleri Audi ve Porsche, yaklaşık her 3 otomobilden birini Çin'de satarken, gelirlerinin yüzde 30’dan fazlasını bu ülkeden elde ediyor.

AB Komisyonu'nun Çinli üreticilere karşı açtığı anti-damping davasını, öncelikle Avrupa'da çok iş yapan ancak Çin'de çok az pazar payı olan Fransız otomobil endüstrisi tarafından teşvik edildiğini dile getiren Alman otomobil endüstrisindeki çevreler, Çin ile bir ticaret çatışması durumunda kaybedecek çok şey olduğunu değerlendiriyor.

Çin ve Avrupa Komisyonu, geçen haftadan bu yana Komisyonun söz konusu yeni gümrük vergileri konusunda müzakere yürütüyor.